Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Автоматизация в автомобилния сектор и сектора на облеклото
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
07/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
13/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2021/OP/1260
Автоматизация в автомобилния сектор и сектора на облеклото
Целта на тази поръчка е да се проведат целеви проучвания относно социално-икономическото въздействие на автоматизацията в секторите за автомобили и облекло в три европейски държави (Германия, Румъния и Испания), фокусирани върху професионалния процес, качеството на работата и разликите между половете в рамките на работното място. С цел да се разберат многообразните ефекти от автоматизацията с конкретен фокус върху работния процес, проектът цели да се изследва и разбере:1) как технологиите за автоматизация променят бизнес модела, производството и икономическия процес в областта на автомобилната индустрия и производството на облекло/текстил;2) последиците от тези промени за организацията на работата, здравеопазването и безопасността на работното място и качеството на работа;3) последиците от тези промени по отношение на задачи, професии и изисквания за умения;4) движещите сили и пречките за приемането на технологии за автоматизация в рамките на и между бизнес модели и държави (социално-икономически и институционални структури);5) половото измерение на автоматизацията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
200000.00 EUR
200000.00 EUR
73200000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
73200000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/07/2021 00:00
13/09/2021 16:00
14/09/2021 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 129-341177
Обявление за поръчка
07/07/2021 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
JRC/SVQ/2021/OP/1260-PIN
Автоматизация в автомобилния сектор и сектора по облекло/текстил
Обявление за предварителна информация