Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Специализирани обучителни курсове относно определени аспекти на оценката на риск...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
14/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
14/10/2021
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/SCER/2021/06
Специализирани обучителни курсове относно определени аспекти на оценката на риска по отношение на безопасността на храните
Целта на настоящата покана е предоставянето на специализирани курсове за обучение по определени аспекти на оценката на риска за безопасност на храните, обхващащи следните три основни области на оценка на риска на ЕОБХ: оценка на химическия риск, оценка на екологичния риск и методологии за научна оценка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
3
Рамково споразумение
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
600,000.00 EUR
80510000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/07/2021 00:00
14/10/2021 14:30
15/10/2021 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обучения по конкретни аспекти на оценката на химическия риск и свързани инструменти
За точно описание на услугите, направете справка с тръжните спецификации.
Партида 2
Обучения в областта на оценката на риска за околната среда
За точно описание на услугите, направете справка с тръжните спецификации.
Партида 3
Обучения по хоризонтални методологии за научна оценка
За точно описание на услугите, направете справка с тръжните спецификации.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 181-467520
Поправка
17/09/2021 00:00
2021/S 134-355191
Обявление за поръчка
14/07/2021 00:00