Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
PROC/2014/22 – Разработване и поддръжка на приложение и звено за обслужване (ADM...
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
10/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
31/07/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
PROC/2014/22.
PROC/2014/22 – Разработване и поддръжка на приложение и звено за обслужване (ADM & SD).
Поръчките, произтичащи от този търг, се отнасят до услуги на звено за обслужване (партида 1), услуги за подкрепа на бизнеса за бизнес приложения на ESMA (партида 2) и услуги по разработване и поддръжка на приложения (партида 3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
10/06/2015 00:00
N/A
31/07/2015 16:00
07/08/2015 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Звено за обслужване
ESMA разполага с множество приложения и услуги, предоставени както на вътрешни, така и на външни потребители. Обхватът на партида 1 е да се предостави звено за обслужване с единно звено на контакт, базирано на ITIL за съществуващите приложения на ESMA и всякакви бъдещи приложения.
Партида 2
Подкрепа на бизнеса
ESMA предоставя приложения и услуги както на вътрешни, така и на външни потребители. Обхватът на услугите за тази партида е да се осигури увеличаване на персонала като функционално звено за обслужване за приложения за вътрешни и външни потребители на ориентирани към бизнеса приложения на ESMA.
Партида 3
Услуги по разработване и поддръжка на приложение
Изпълнителят ще разработи и поддържа съществуващите приложения, ще интегрира и създаде нови приложения и ще разшири междинния софтуер, използван за създаване на заявления, когато е необходимо.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 110-198995
Обявление за поръчка
10/06/2015 00:00