Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по поддръжка и монтаж на механични, конвенционални и ядрени съоръжения, р...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
24/12/2021
Краен срок за получаване на оферти:
25/02/2022
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2021/OP/1814
Услуги по поддръжка и монтаж на механични, конвенционални и ядрени съоръжения, разположени в ядрените зони
Услугите, които ще се извършват обхващат проектиране, монтиране, обичайна и извънредна поддръжка и проверка на механични съоръжения и/или системи и свързани услуги, намиращи се в зоните, сградите и лабораториите, конвенционални и ядрени (около 60 сгради и свързани зони), разположени в „класифицираните зони“ съгласно Законодателно постановление № 101/2020 на обекта на JRC Испра. Услугите по поддръжка за тези зони/участъци включват по-конкретно съоръжения, инсталации и мрежи за разпределение на течности, както и съответните компоненти (помпи, клапани, басейни, тръбопровод, мотори, компресори, топлообменници, вентилационни машини, филтърни системи, климатични агрегати и др.). Дейността по цялата услуга ще включва превантивна и/или корективна поддръжка, предприета на обекта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
3,500,000.00 EUR
3,500,000.00 EUR
50000000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
45350000
50730000
50000000
71300000
51500000
50500000
50720000
45330000
71600000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите по поръчката, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/12/2021 00:00
25/02/2022 16:00
28/02/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 030-073044
Поправка
11/02/2022 00:00
2021/S 250-658621
Обявление за поръчка
24/12/2021 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
JRC/IPR/2021/OP/1814-PIN
Услуги по поддръжка и монтаж на механични, конвенционални и ядрени съоръжения, р...
Обявление за предварителна информация