Данни на покана за участие в търг

Please note that the deadline for submission is rescheduled to 30 Sep 2021.
Заглавие:
Подкрепа за държавите за предотвратяване и контрол на ХИВ/СПИН, инфекции предава...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
15/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2021/DPR/12729
Подкрепа за държавите за предотвратяване и контрол на ХИВ/СПИН, инфекции предавани по полов път и вирусен хепатит в държавите от...
Целта на този търг е да се предостави рамка, по която могат да бъдат поискани следните услуги: предоставяне на разнообразен набор от дейности за изграждане на научен и технически капацитет (т.е. обучения, семинари, дейности за подпомагане от държава към държава, консултантски услуги) за държавите от ЕС/ЕИП в областите на ХИВ/СПИН, инфекциите предавани по полов път и предотвратяването на вирусен хепатит.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-добро съотношение качество/цена
1000000.00 EUR
1000000.00 EUR
85100000
SE
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/07/2021 00:00
30/09/2021 16:00
03/10/2021 11:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 168-438891
Поправка
31/08/2021 00:00
2021/S 135-358120
Обявление за поръчка
15/07/2021 00:00