Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на достъпа до основни услуги: Доказателства от държавите – членки на Е...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
23/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
20/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
EMPL/2021/OP/0014
Проучване на достъпа до основни услуги: Доказателства от държавите – членки на ЕС
Целта на това проучване е да се допринесе за попълване на съществуващите пропуски в познанията и да се постигне напредък по отношение на положението във всички държави членки за всяка от шестте услуги, изброени в принцип 20 от Европейския стълб на социалните права (EPSR) – водоснабдяване, канализация, енергетика, транспорт, финансови услуги и цифрови комуникации. Изпълнителят трябва да разработи фиш за всяка държава – членка на ЕС, относно достъпа до основни услуги. Този фиш следва да осигури картографиране на услугите, които се считат за съществени в дадените държави членки. Изпълнителят трябва да изготви обобщаващ доклад с анализ на положението на ниво ЕС-27 и сравнение между държавите членки. Въз основа на събраната информация трябва да се направят заключения относно основните пречки и движещи сили на ниво ЕС и да се определят примери за добри практики и мерки на политиката.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
79315000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79315000
85320000
79411000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/07/2021 00:00
20/09/2021 12:00
21/09/2021 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 141-371592
Обявление за поръчка
23/07/2021 00:00