Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Стратегия на ЕС относно адаптиране към климатичните промени: оценка на познания ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
11/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
06/08/2015
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.3/SER/2015/0007.
Стратегия на ЕС относно адаптиране към климатичните промени: оценка на познания за подпомагане на информирано вземане на решения.
Тази поръчка ще подпомогне целта на стратегията на ЕС за адаптиране да даде възможност за по-добре информирано вземане на решения, чрез осигуряването на анализи на най-съвременните познания относно различните области на интерес на европейските участници в областта на адаптирането, подкрепяйки анализа на пропуските в познанията относно специфични области и допринасяйки за нейните цели за трансфер на знания.Тя ще разгледа, по-специално, прегледа и анализа на познанията относно възможности за адаптиране, базирани на екосистемата; устойчивост и адаптиране на инфраструктурата към климатичните промени; и оценка на уязвимостта в подкрепа на вземането на решения в областта на адаптирането.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
11/06/2015 00:00
N/A
06/08/2015 16:00
20/08/2015 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 111-200640
Обявление за поръчка
11/06/2015 00:00