Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно осъществимостта, минималните стандарти и изискванията за прозр...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
26/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
06/10/2021
Статус:
Затворена
Информация
FISMA/2021/OP/0003
Проучване относно осъществимостта, минималните стандарти и изискванията за прозрачност на етикет на ЕС относно референтните...
Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 Комисията е длъжна да представи на Европейския парламент и на Съвета преди 31 декември 2022 г. доклад относно въздействието на този регламент и относно осъществимостта на референтен показател за ESG, който трябва да бъде придружен, когато е подходящо, със законодателно предложение. В хода на консултацията относно подновената стратегия за устойчиво финансиране беше отправен въпрос към участниците на пазара дали ЕС трябва да предприеме действие за създаване на такъв етикет, като по-голямата част от тях отговориха, че ЕС следва да предприеме действия за създаване на референтен показател за ESG. Много участници на пазара биха приветствали създаването на подобен нов етикет на ЕС, за да се интегрират социалните и управленските съображения в допълнение към свързаните с климата съображения, което е основният фокус на въведените наскоро сравнителни показатели на ЕС относно климата.Общата цел на това проучване е да се получи подробен анализ по отношение на приложимостта на създаването на етикет относно сравнителните показатели за ESG на ЕС, включително минималните стандарти и изискванията за прозрачност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
300,000.00 EUR
300,000.00 EUR
79314000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/07/2021 00:00
06/10/2021 15:00
07/10/2021 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 142-376787
Обявление за поръчка
26/07/2021 00:00