Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за държавите-членки при подобряване на управлението на отпадъци въз осн...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
28/05/2011
Краен срок за получаване на оферти:
11/07/2011
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.C.2/SER/2011/0034
Подкрепа за държавите-членки при подобряване на управлението на отпадъци въз основа на оценката на постиженията на...
Целите на поръчката включват подпомагане на Комисията при: i) определяне на набор от обективни критерии за оценяване на практиката за управление на отпадъци в държавите-членки въз основа на настоящите правни изисквания; ii) анализ на реалната ситуация по отношение на управлението на отпадъци „на място“ в държавите-членки на фона на националните планове за управление на отпадъци и програмите за предотвратяване на отпадъци, и определяне на потенциалните слаби места в практиката по отношение на управлението на отпадъци в държавите-членки, които биха довели до несъответствие със законодателството на ЕС в областта на отпадъците, по-специално йерархията на отпадъците и целите; и iii) предлагане на набор от препоръки („пътни карти“) за разглеждане на тези слаби места, които биха могли да доведат до по-малка успеваемост на държавите-членки по отношение на йерархията на отпадъците.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
28/05/2011 00:00
11/07/2011 00:00
11/07/2011 16:00
25/07/2011 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2011/S 103-168009
Обявление за поръчка
28/05/2011 00:00