Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проект „Хоризонт Европа“: Стандарти за безпилотни летателни системи (БЛС)
Възлагащ орган:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
22/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
02/12/2021
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2021.HVP.22
Проект „Хоризонт Европа“: Стандарти за безпилотни летателни системи (БЛС)
През 2019 г. Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) финансира проекта AW-Drone с цел допринасяне за безопасното използване на БЛС чрез подпомагане на текущия регулаторен процес на ЕС за определяне на технически стандарти и процедури. Оценката, предоставена от проекта AW-Drones, не включваше оценката на техническото съдържание, за да се определи дали стандартите са подходящи за постигане на целта за безопасност на разпоредбите на съответните регламенти. Този изследователски търг следва да се фокусира върху техническата оценка на тези стандарти, изброени в URDP и препоръчани от проект AW Droned, и върху новите стандарти, въведени от EUSCG, като част от нейната редовна актуализация. Освен това при това проучването следва да се определят потенциални нови стандарти, в допълнение към тези, изброени в U-RDP, да се покаже съответствие с глави 2, 3 и 4 и приложение 3 към Регламента за U-space, да се оценят стандартите и да се предостави препоръка на ЕААБ относно тяхната приемливост като средства за съответствие.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
350,000.00 EUR
350,000.00 EUR
73000000
DEA23
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/07/2021 00:00
02/12/2021 12:00
03/12/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 228-598982
Поправка
24/11/2021 00:00
2021/S 140-371425
Обявление за поръчка
22/07/2021 00:00