Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Oбсерватория за нововъведения в бизнеса+.
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Дата на публикация в TED:
17/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
19/08/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/H2020/2015/009.
Oбсерватория за нововъведения в бизнеса+.
EASME желае да сключи договор за услуги за обсерватория за нововъведения в бизнеса+ (от тук нататък „BIO+“) в рамките на работна програма Хоризонт 2020 за 2014–2015 г. Основната цел на проекта е да се предоставят на европейските политици, бизнес общността и на други заинтересовани страни действителни факти относно най-новите бизнес и промишлени иновационни тенденции и практики, както и идентифициране и оценка на регулаторните, законодателните и административни бариери, които възпрепятстват тяхното внедряване в ЕС. Това ще даде възможност да се направят съществени заключения относно приноса на успешните иновации в растежа и създаването на работни места в Европейския съюз и относно главните въпроси, които изискват политическа намеса за разгръщане и увеличаване на техния потенциал във вътрешния пазар.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
17/06/2015 00:00
N/A
19/08/2015 23:59
28/08/2015 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 115-207525
Обявление за поръчка
17/06/2015 00:00