Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по редактиране
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
Дата на публикация в TED:
06/08/2021
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
CEPOL/PR/OP/2021/003
Осигуряване на услуги по редактиране
Целта на поканата за участие в търг е подборът на икономически оператори за осигуряването на образователни редакторски услуги за ресурси за учене и обучение. Редакцията на образователни материали включва изготвяне на текстове и друго образователно съдържание (напр. въпроси, обобщения, речници, помощни средства за работа) относно всички сфери на престъпления в портфолиото от обучения на CEPOL, свързано с изискванията на различни целеви аудитории, като например служители от правоприлагащи органи и съдебни длъжностни лица. По-конкретно съдържанието е насочено към използване за онлайн модулите и електронните уроци на CEPOL.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
1080000.00 EUR
1080000.00 EUR
72212300
HU110
Additional CPV Supplementary CPV
92312211
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/08/2021 00:00
10/09/2021 10:30
13/09/2021 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 151-398610
Обявление за поръчка
06/08/2021 00:00