Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по участие и разисквания на гражданите
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
26/07/2021
Краен срок:
19/07/2022
Статус:
Отвори
Информация
JRC/IPR/2021/OP/1900-PIN
Услуги по участие и разисквания на гражданите
Съвместният изследователски център обмисля рамков договор с цел предоставяне на услуги, за да се обхванат концептуализацията, подготовката и изпълнението на дейности по участие и разискванията на гражданите, включително съвещателни формати, ръководени от и в тясно сътрудничество с Европейската комисия. Това включва географски мащаби от местни до многонационални дейности. Същевременно целта на настоящото обявление за предварителна информация е събиране на информация от пазара относно потенциална покана за участие в търг. JRC приканва заинтересованите доставчици на услуги, и по-специално тези със съответни значителни експертни познания и практически опит в областта, да отговорят на следното анонимно проучване https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FWC_CitizenEngagementEU преди 17 септември 2021 г. Всички подадени данни ще бъдат обработвани при строга поверителност. Отговори, подадени по друг начин, няма да бъдат взети под внимание.
Услуги
Планирана покана за участие в търг с публикация в ОВ S
Отвори
Проверен
N/A
Най-добро съотношение качество/цена
4500000.00 EUR
4500000.00 EUR
79315000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
79419000
79315000
79300000
79952000
79421000
73300000
22121000
Условия за участие
Government Procurement Agreement (GPA) is applicable.
Важни събития
26/07/2021 00:00
19/07/2022 00:00
05/11/2021
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 142-376785
Обявление за предварителна информация
26/07/2021 00:00