Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оперативна подкрепа за дейностите по мониторинг на посевите и предвиждане на рек...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
27/07/2021
Краен срок:
08/11/2021
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
Оперативна подкрепа за дейностите по мониторинг на посевите и предвиждане на реколтата (MARSOP)
В изпълнение на член 22 от хоризонталния регламент на общата селскостопанска политика (Регламент 2013/1306) относно мониторинг на селскостопанските ресурси (MARS), JRC.D.5 предоставя на ГД AGRI своевременна, независима и висококачествена информация относно състоянието и развитието на посевите, включително количествени прогнози за селскостопанските добиви и производството в ЕС и съседните държави. Тази информация се използва от ГД AGRI за обезпечаване на продоволствената сигурност и за вземане на решения в областта на селскостопанските пазари.Оперативните услуги поддържат функционирането и допълнителното разработване на системата за предвиждане на реколтата на посевите MARS (MCYFS), която е в основата на дейностите по мониторинг на посевите в JRC.За настоящата обществена поръчка оперативните услуги за системата за прогнозиране на реколтата на посевите MARS (MCYFS) са организирани в 3 различни обособени позиции.
Услуги
Планирана покана за участие в търг с публикация в ОВ S
Затворена
Проверен
Не е приложимо
N/A
7,500,000.00 EUR
77100000
Условия за участие
Важни събития
27/07/2021 00:00
08/11/2021 00:00
20/09/2021
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Агрометеорологична информация
Целта на обособена позиция 1 е придобиване и обработка на агрометеорологични данни за въвеждане и използване в системата MARS. Източниците на метеорологични данни, които да бъдат придобити и обработвани, са основно два: наблюдавани метеорологични данни от метеорологични станции в Европа и моделирани метеорологични данни, генерирани в Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF) в различни периоди на изпълнение. Обработката на данни включва контрол на качеството, пространствено и времево агрегиране и почти в реално време включване в системата MARS.
Партида 2
Сателитни данни
Обособена позиция 2 подпомага инфраструктурата за дистанционно проучване на системата за прогнозиране на реколтата на посевите MARS за различните региони на света, включително и в цял свят за някои продукти. Услугата включва събиране на данни, предварителна обработка и изчисляване на получените продукции за сателитите за дистанционно проучване METOP-AVHRR и продуктите на Copernicus.
Партида 3
Агрономна информация от моделите на посевите
Услугите по тази обособена позиция включват обработка в почти реално време на модели за растеж на посевите в Европа и други региони по света, въз основа на наблюдавани и/или симулирани метеорологични данни за специфични целеви посеви. С резултатите от модела се извършва статистически анализ за прогнозиране на реколтата. Инспекцията и показването на базата данни MARS и хранилището на JRC, съдържащи агрометеорологични, агрономически и други свързани данни чрез специални инструменти и услуги, като JRC MARS Viewer, и разпространяването на данни и информация чрез специализирани платформи, като например JRC MARS Explorer, са неделима част от тази обособена позиция 3.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 143-379167
Обявление за предварителна информация
27/07/2021 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
JRC/IPR/2021/OP/1920
Оперативна подкрепа за дейностите по мониторинг на посевите и предвиждане на рек...
Обявление за поръчка