Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обновяване, реновиране, изграждане и поддръжка на водоснабдителни системи и мреж...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
30/07/2021
Краен срок:
23/07/2022
Статус:
Отвори
Информация
JRC/IPR/2021/OP/1656-PIN
Обновяване, реновиране, изграждане и поддръжка на водоснабдителни системи и мрежи в JRC, обект Испра
JRC-Испра разполага с обширна разпределителна мрежа за водоснабдяване и канализация, топлофикационна система и други свързани съоръжения (пречистване на водите, филтриране, технически зали и др.). Някои водопроводи и канализационни тръбопроводи са доста стари и изискват непрекъснато обновяване и/или дейности по поддръжка. През повечето време тръбопроводите се обновяват напълно, като целият тръбопровод се заменя с нов. Обикновено тези тръбопроводи са монтирани под земята или в технически тунели и са доста дълги. Освен това изграждането на нови сгради и конструкции, както и желанието на ЕК да увеличи използването на екологично чисти материали, както и да намали въглеродния отпечатък на обекта, водят до нарастваща нужда от подмяна на съществуващите тръбопроводи, за да бъдат адаптирани към новите изисквания по отношение на възможностите и зачитането на околната среда.Целта на поръчката ще се състои главно в изпълнението на дейности по изграждане и реновиране на водоснабдителната и канализационната мрежа.
Строителство
Планирана покана за участие в търг с публикация в ОВ S
Отвори
Проверен
N/A
N/A
4225000.00 EUR
4225000.00 EUR
45231300
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
45232000
44160000
44130000
50500000
90400000
71300000
44600000
45231300
45247000
Условия за участие
Важни събития
30/07/2021 00:00
23/07/2022 00:00
23/09/2021
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 146-384547
Обявление за предварителна информация
30/07/2021 00:00