Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Въздействие на изкуствения интелект (ИИ) върху ученето на работното място в рамк...
Възлагащ орган:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Дата на публикация в TED:
29/07/2021
Краен срок за получаване на оферти:
01/10/2021
Статус:
Затворена
Информация
AO/DSL/KPOUL/AI -LiW/007/21
Въздействие на изкуствения интелект (ИИ) върху ученето на работното място в рамките на предприятията в ЕС
Целта на настоящата поръчка е да се подобри разбирането на въздействието (в резултат) на подобряването на цифровите технологии, като се наблегне конкретно върху изкуствения интелект (ИИ), върху променящите се умения и последствията за ученето в процеса на работа в рамките на предприятията в ЕС. Това ще бъде постигнато чрез събиране на информация чрез обширни целеви проучвания на предприятия в ЕС, по-специално поне 30 целеви проучвания в 5 държави в ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.cedefop.europa.eu
Най-добро съотношение качество/цена
250,000.00 EUR
250,000.00 EUR
73000000
EL
Условия за участие
За повече информация, моля, направете справка с документите на обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/07/2021 00:00
01/10/2021 15:59
04/10/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 145-384385
Обявление за поръчка
29/07/2021 00:00