Данни на покана за участие в търг

N.B. A new version of tender specifications has just been uploaded. A paragraph under section 2.3.2 which is in red, has been changed.
Заглавие:
Climate-ADAPT: разпространение и създаване на възможности в подкрепа на адаптаци...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
19/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
14/08/2015
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.3/SER/2015/0010.
Climate-ADAPT: разпространение и създаване на възможности в подкрепа на адаптацията в рамките на стратегията на ЕС за адаптиране.
Тази поръчка ще подпомогне процеса по планиране на приспособяването към промените в климата чрез интегриране на адаптирането в „съвкупност от практики“ за избрана секторна политика на ЕС или уязвими региони. Поръчката също така ще насърчи оползотворяването на Climate-ADAPT чрез популяризиране на нейната употреба, допринасяйки за подобряване на съдържанието и осигуряване на рекламен и учебен материал.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
19/06/2015 00:00
N/A
14/08/2015 16:00
28/08/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 117-210619
Обявление за поръчка
19/06/2015 00:00