Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощ за Отдела за оценка и методологична помощ за осигуряването на услуги за ЕО...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
20/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
24/08/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OC/EFSA/AMU/2015/02.
Помощ за Отдела за оценка и методологична помощ за осигуряването на услуги за ЕОБХ относно R кодиране, програмиране, ad hoc R...
Общите цели на поръчката, които са в резултат от настоящата процедура по обществена поръчка, са както следва:1. разработване на уеб интерфейси и платформа за хостване на уеб приложения;2. предоставяне на мащабна високоефективна изчислителна (HPC) инфраструктура;3. предвиждане на потенциални нужди за научноизследователски познания за R (обучение относно R програмиране) на място;4. ad hoc консултиране.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/06/2015 00:00
N/A
24/08/2015 23:59
31/08/2015 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 142-260086
Поправка
25/07/2015 00:00
2015/S 118-212367
Обявление за поръчка
20/06/2015 00:00