Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за организиране на външни срещи и мероприятия
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
13/08/2021
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2021
Статус:
Затворена
Информация
EMPL/2021/OP/0012
Рамков договор за организиране на външни срещи и мероприятия
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ (EMPL) организира около 220 срещи и малки конференции средно всяка година, относно насърчаване на взаимодействието между основните действащи лица, които могат да помогнат за постигане на стратегическата цел на Европейския съюз да превърне Европа в най-конкурентоспособната и динамична икономика, основана на знанието. Тези събития включват средно 10 до 80 участници. В редки случаи някои мероприятия може да включват до 500 участници.Тя търси външни изпълнители да координират задачите, свързани с организирането и логистичното управление на срещи, работни семинари и други мероприятия на всяко място, както е определено от Европейската комисия. Това може да включва транспортирането и настаняването на участниците в тези мероприятия. Мероприятията ще се проведат главно в Белгия, всички държави от ЕС или държави от ЕАСТ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
60000000.00 EUR
55120000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
55120000
79400000
63520000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/08/2021 00:00
30/09/2021 12:00
01/10/2021 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 156-410654
Обявление за поръчка
13/08/2021 00:00