Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейско проучване на обучението в процеса на работа (LiW) и целеви проучвания...
Възлагащ орган:
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop)
Дата на публикация в TED:
13/08/2021
Краен срок за получаване на оферти:
01/10/2021
Статус:
Затворена
Информация
AO/DSL/JVLOO-MKANK-KPOUL/LIW/009/21
Европейско проучване на обучението в процеса на работа (LiW) и целеви проучвания на предприятията: Събиране на данни относно...
Тази покана за участие в търг за придобиването на услуги, насочени към събирането на данни и информация, които ще подобрят разбирането от Cedefop и по-широката изследователска/политическа общност относно разпространението на различни видове и форми на обучение в процеса на работа (LiW), факторите, контекста и отделните характеристики, ръководещи такова обучение и директните и по-широки ползи от обучението, свързано с работата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
2
Рамково споразумение
http://www.cedefop.europa.eu
79300000
Условия за участие
За повече информация, моля, направете справка с документите на обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/08/2021 00:00
01/10/2021 15:59
04/10/2021 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Полагане на основите на количествено проучване относно обучение в процеса на работата сред възрастни и подготовка и...
Обособена позиция 1 включва три задачи:1. полагане на основата за подготвяне на количествено проучване на представителна извадка от възрастни работници във всяка държава — членка на ЕС-27 въз основа на „главен въпросник“ (на английски език), разработен от Cedefop;2. предоставяне на статистическа подкрепа;3. подготовката, организирането, пилотното и пълно прилагане на смесени методи, (качествено/количествено) проучване на целево проучване, насочено върху ученето в работна среда в избрани предприятия във всяка държава — членка на ЕС.За повече подробности, моля, направете справка с тръжните спецификации.
Партида 2
Предоставяне на социално-икономически панели за тестване и пилотно въвеждане на количественото проучване за обучение в процеса...
Обособена позиция 2 включва предоставяне на онлайн група анкетирани участници в количественото проучване на Cedefop LiW на представителна извадка на възрастни работници във всяка държава — членка на ЕС-27. За повече информация, моля, направете справка с тръжните спецификации.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 176-455385
Поправка
10/09/2021 00:00
2021/S 156-410636
Обявление за поръчка
13/08/2021 00:00