Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Компютърно базирани тестове, които участват в процеса по подбор на персонал на Е...
Възлагащ орган:
European Personnel Selection Office (EPSO)
Дата на публикация в TED:
17/01/2022
Краен срок за получаване на оферти:
05/09/2022
Статус:
Затворена
Информация
EPSO/2021/RP/0001
Компютърно базирани тестове, които участват в процеса по подбор на персонал на ЕС
EPSO желае да предостави компютърно базирани тестове на кандидати в процедурите за подбор на персонал на ЕС, фокусът ще бъде върху дистанционното предоставяне, на всички стъпки на процеса по подбор.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
79635000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/01/2022 00:00
05/09/2022 15:00
25/02/2022 17:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Организиране на дистанционни базирани на компютър тестове (CBT) с въпроси с няколко посочени отговора (MCQ) и разработка на есе
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2
Организиране на център за дистанционно оценяване (АС) на тестове
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 011-022587
Обявление за поръчка
17/01/2022 00:00