Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка и актуализиране на данни за разделите „requirements“ (изисквания) и „in...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Дата на публикация в TED:
11/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
11/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
Trade15/A3/14.
Доставка и актуализиране на данни за разделите „requirements“ (изисквания) и „internal taxes“ (вътрешни такси) на интернет страницата и...
Партида 1: поръчка за доставка и редовно актуализиране на общите и специфични изисквания по отношение на вноса в рамките на интернет страницата и базата данни „Export Helpdesk“ на ГД „Търговия“.Партида 2: поръчка за осигуряване на данни и редовно актуализиране на вътрешните такси на ЕС в рамките на интернет страницата и базата данни „Export Helpdesk“ на ГД „Търговия“.Интернет страницата „Export Helpdesk“ може да бъде посетена на адрес: http://exporthelp.europa.euБазата данни за изисквания и вътрешни такси е част от тази интернет страница и до нея може да се осъществи достъп посредством формуляра за въвеждане на търсене „My export“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
11/07/2015 00:00
N/A
11/09/2015 16:00
17/09/2015 00:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Поръчка за осигуряване и актуализиране на данни на раздела за общи и специфични изисквания за внос в рамките на интернет...
Партида 1 включва цялата информация относно:а) общ преглед на процедурите за внос;б) общи изисквания (включително модели на формуляри, които да бъдат използвани за внос на стоки в ЕС);в) специфични изисквания, обяснителни текстове и информация за свързване на обяснителните текстове както към 8-цифрените CN кодове, така и към държавата на произход на продукта (включително възможни изключения).
Партида 2
Поръчка за осигуряване и редовно актуализиране на вътрешните такси и акцизи на ЕС в рамките на интернет страницата и базата...
Материалите за партида 2 включват цялата информация относно вътрешното данъчно облагане на ЕС и държавите-членки:а) преглед на вътрешното данъчно облагане, включително данни за контакт на компетентния орган на всяка държава-членка и всяка друга информация, която се счита за полезна за потребителите;б) специфични вътрешни такси, приложими във всяка от държавите-членки на ЕС, за стоки, внесени от държави-търговски партньори, както е определено от техния 8-цифрен CN код. Тези данни включват:i. ДДС ставки;ii. акцизи и други задължения, приложими за броя на продуктите, напр. алкохолни напитки, тютюневи продукти, продукти с минерално масло;в) предложените проектотекстове относно важни промени в областта на данъчното облагане за раздел „What's new“ (какво е ново) на интернет страницата „Export Helpdesk“ трябва да бъдат подадени в отделен документ.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 132-241785
Обявление за поръчка
11/07/2015 00:00