Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен смесен рамков договор за осъществяване на подкрепа на екологосъобра...
Възлагащ орган:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Дата на публикация в TED:
18/03/2022
Краен срок за получаване на оферти:
13/05/2022
Статус:
Затворена
Информация
CINEA/2021/OP/0010
Многостранен смесен рамков договор за осъществяване на подкрепа на екологосъобразни консултантски услуги за устойчиви инвестиции (Green Assist)
Green Assist е създаден да помогне за екологизиране на традиционните инвестиции и за развитие на задълбочени зелени инвестиции. Целта е да се повери управлението на екип от експерти и искане за консултантска подкрепа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
30,000,000.00 EUR
71356200
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/03/2022 00:00
13/05/2022 15:00
16/05/2022 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Консултантска подкрепа за устойчиви инвестиции
Единичен рамков договор за проектиране, разработване и прилагане на инструменти, процедури и процеси за управление на група от експерти по Green Assist.
Партида 2
Изграждане на капацитет и развитие на пазара
Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на консултантски услуги, свързани с изграждането на капацитет, развитие на пазара, консултантска подкрепа за инвестициите.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 091-249186
Поправка
11/05/2022 00:00
2022/S 075-197222
Поправка
15/04/2022 00:00
2022/S 055-139629
Обявление за поръчка
18/03/2022 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
CINEA/2021/OP/0010-PIN
Изпълнение на подкрепа за екологосъобразни консултантски услуги за устойчиви инв...
Обявление за предварителна информация