Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по мониторинг и анализ на медиите в Естония
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
27/09/2021
Краен срок за получаване на оферти:
28/10/2021
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2021/567
Услуги по мониторинг и анализ на медиите в Естония
Европейският парламент стартира тази процедура с цел възлагане на едногодишен рамков договор за ежедневен мониторинг на печатната преса (национална/регионална), аудиовизуалните медии (радио, телевизия) и основните онлайн (интернет) медии.Повече подробности има в тръжните документи: Спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
160,000.00 EUR
160,000.00 EUR
92400000
EE
Условия за участие
Моля, направете справка с тръжните документи.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/09/2021 00:00
28/10/2021 17:00
29/10/2021 09:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 187-485459
Обявление за поръчка
27/09/2021 00:00