Данни на покана за участие в търг

Please note the new closing date is 04/09/2015 at 16:00 and the new opening date is 15/09/2015 at 10:30. This will also be published on 20/08/2015 in OJ No S 160
Заглавие:
Проучване на разширяването на система NER 300.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
26/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
04/09/2015
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
Проучване на разширяването на система NER 300.
Програмата NER 300 е една от най-големите схеми на финансиране за демонстриране на нисковъглеродни технологии в търговски мащаб и допринася за изпълнението на редица политики и стратегии в областта на енергетиката и климата на ЕС.Европейският съвет поиска в своите заключения относно политическата рамка в областта на климата и енергетиката за 2030 г. „съществуващият механизъм NER 300 да бъде подновен, включително за улавяне и съхранение на въглерод и възобновяеми енергийни източници, с обхват, разширен до нисковъглеродни иновации в промишлените сектори и начална дотация, увеличена на 400 000 000 квоти (NER 400).“Целите на тази поръчка се състоят от две части. От една страна, изпълнителят ще анализира как модалностите на Решението NER 300 са изпълнени. От друга страна, изпълнителят ще сравни, където е възможно, алтернативи, ще предложи актуализации на изискванията, където е необходимо, ще ги допълни, за да се съгласуват с дирекциите, дадени от Европейския съвет и ще направи изводи относно най-добрия подход в разширеното решение NER 300 и свързаните документи. Това ще включва също специфични задачи за частта в областта на индустрията на разширената програма NER 300.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
26/06/2015 00:00
N/A
13/08/2015 16:30
14/08/2015 00:00
04/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 160-293152 Поправка 20/08/2015 00:00
2015/S 121-219786 Обявление за поръчка 26/06/2015 00:00