Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изследователски услуги относно въпроси, свързани с правата на гражданите и демок...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
05/10/2021
Краен срок за получаване на оферти:
16/11/2021
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2021/OP/0002
Изследователски услуги относно въпроси, свързани с правата на гражданите и демокрацията в ЕС
Целта на тази поръчка е да се предостави изследване по въпроси относно правата на гражданите на Европейския съюз, включително тяхното прилагане в държавите членки, и по свързани политики, като се изгради мрежа от академици („Мрежата“), която ще има за задача да предостави на Комисията такова изследване. Основната цел е да се предоставят конкретни експертни познания от гледна точка на доклада за гражданството на ЕС на Комисията за 2023 г. и изборите за Европейския парламент през 2024 г., както и при изпълнението на ангажиментите, обявени в Доклада относно европейското гражданство за 2020 г. и Европейския план за действие за демокрация. Чрез поръчката ще се осигурят два изследователски продукта и до 120 часа ad hoc изследвания през първата й година, като поръчката може да бъде подновена два пъти при същите условия (т.е. потенциално три години).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
1,350,000.00 EUR
1,350,000.00 EUR
73210000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/10/2021 00:00
16/11/2021 12:00
18/11/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 193-501217
Обявление за поръчка
05/10/2021 00:00