Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за статистиката в областта на енергетиката
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
02/12/2021
Краен срок за получаване на оферти:
25/01/2022
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/LUX/2021/OP/0017
Подкрепа за статистиката в областта на енергетиката
Предметът на тази покана за участие в търг е подкрепа за статистиката в областта на енергетиката. Основната цел е подобряването на автоматизацията на процесите (за свеждане до минимум на ръчните процедури). Изпълнителят ще разработи, изпълни и предостави подкрепа за инструментите за валидиране (Задача А) и ще демонстрира тяхното действително използване (задача Б и В).Другата цел на поръчката е да подкрепи Евростат при валидирането на данните относно статистиката в областта на енергетиката (задачи Б и В).— Задача А. Разработване на инструменти за валидиране за месечна и годишна статистика в областта на енергетиката;— Задача Б. Подкрепа за валидиране на месечна и годишна статистика в областта на енергетиката;— Задача В. Завършване на валидирането.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
950,000.00 EUR
950,000.00 EUR
79330000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/12/2021 00:00
25/01/2022 16:00
27/01/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 234-615164
Обявление за поръчка
02/12/2021 00:00