Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Повишаване на надеждността на зали за подразпределителни устройства в сградите L...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
26/06/2015
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
06D30/2015/M019.
Повишаване на надеждността на зали за подразпределителни устройства в сградите Louise Weiss, Salvador de Madariaga, Winston Churchill и Pierre Pflimlin,...
Повишаване на надеждността на зали за подразпределителни устройства в сградите Louise Weiss (LOW), Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) и Pierre Pflimlin (PFL) в Европейския парламент в Страсбург.Съществуват 88 зали за подразпределителни устройства за всички сгради на Европейския парламент в Страсбург.Тези зали са разделени както следва:— сграда Louise Weiss:Кула: 36;ERP: 37,— сграда Winston Churchill: 8,— сграда Salvador de Madariaga: 4,— сграда Pierre Pflimlin: 3.Целта на този проект е да:— предостави електроенергия в залите за подразпределителни устройства, необходима за функционирането на съоръженията на Генерална дирекция за иновации и техническо обслужване (ГД ITEC).Въпросната електроенергия, която трябва да бъде предоставена, трябва да включва марж от 25 % за разширяване, изисквано от ГД ITEC. Ще има ново разпределение за електрозахранване с пулсиращ ток и нормално/резервно електрозахранване на електроразпределителни устройства (PDU) на разпределителни табла. Никакъв друг елемент няма да бъде свързан към това ново разпределение,— предоставяне на енергия за климатична система, необходима за да се достигне подходящата температура в залите за подразпределителни устройства в съответствие с насоките на ГД ITEC.По време на дейностите по климатичната система, оферентите трябва да приемат оперативна процедура, която позволява на резервните климатици да работят докато се пуснат в употреба новите главни климатици. Тази оперативна процедура ще трябва да бъде посочена в техническото описание.И двата климатика (и главният и резервният) трябва да бъда спрени, оферентите трябва да гарантират, че докато въпросните климатици са спрени, желаната температура в залите за подразпределителни устройства, които са предмет на работата, се поддържа чрез всякакви средства, които те считат за подходящи (например: поставяне на временни мобилни климатици).Оферентите трябва да посочат 1 лице, отговорно за гарантиране на постоянен персонал през периодите на пленарните заседания за цялата продължителност на дейностите.Това лице трябва да реагира незабавно в случай на всякаква техническа повреда в залите за подразпределителни устройства, които са предмет на работата, за да гарантира непрекъснатост на услугата по време на...
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
26/06/2015 00:00
N/A
21/09/2015 23:59
25/09/2015 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 121-219792 Обявление за поръчка 26/06/2015 00:00