Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на интернет, мобилни комуникационни услуги и оборудване за EASO в Ис...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
23/09/2021
Краен срок за получаване на оферти:
19/10/2021
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2021/908
Осигуряване на интернет, мобилни комуникационни услуги и оборудване за EASO в Испания
Процедурата ще доведе до сключването на единичен рамков договор за предоставяне на интернет, мобилни комуникационни услуги и оборудване в Испания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Най-ниска цена
383,000.00 EUR
383,000.00 EUR
72400000
ES
Additional CPV Supplementary CPV
64210000
32250000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/09/2021 00:00
19/10/2021 16:00
20/10/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 185-480313
Обявление за поръчка
23/09/2021 00:00