Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за статистиката в областта на социалната закрила
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
05/11/2021
Краен срок за получаване на оферти:
12/01/2022
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/LUX/2021/OP/0018
Подкрепа за статистиката в областта на социалната закрила
Целите на ESSPROS са да се предостави цялостно и съгласувано описание на социалната защита в държавите членки:— обхващане на социалните ползи и тяхното финансиране,— насочено към международна сравнимост,— хармонизиране с друга статистика, по-специално националните сметки, в нейните основни концепции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
600000.00 EUR
600000.00 EUR
79330000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/11/2021 00:00
12/01/2022 16:00
19/01/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 215-563691
Обявление за поръчка
05/11/2021 00:00