Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на данни за кораби и дружества за базата данни Equasis
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
11/10/2021
Краен срок за получаване на оферти:
10/11/2021
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/23/2021
Предоставяне на данни за кораби и дружества за базата данни Equasis
Обхватът на поръчката е осигуряването на редовни актуализации на информацията, свързана с кораби и дружества, в електронен формат за нетърговска употреба. Повече информация е налична в публикуваните документи за обществената поръчка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
995,000.00 EUR
72300000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/10/2021 00:00
10/11/2021 16:00
12/11/2021 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на данни за кораби и дружества на базата данни Equasis — Обособена позиция 1: Данни за кораби
Данните, които трябва да се осигурят за обособена позиция 1, се отнасят за всички самоходни морски търговски кораби и риболовни плавателни съдове, на които е даден номер на Международната морска организация в съответствие със задължителната и доброволната схема за номериране, прилагана от Международната морска организация.
Партида 2
Предоставяне на данни за кораби и дружества за базата данни Equasis — Обособена позиция 2: Данни за дружества
Данните, които трябва да се осигурят за обособена позиция 2, се отнасят за всички дружества, които имат някаква връзка (например кораб или управители на система за управление на сигурността на информацията (ISM), собственици и др.) с корабите, които са в обхвата на обособена позиция 1.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 197-512506
Обявление за поръчка
11/10/2021 00:00