Данни на покана за участие в търг

NEW TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS: 8/9/2015. A corrigendum will be published in TED. - 18/08/2015: Two new annexes n. 5 (Financial bid :scenario 1 and scenario 2) are now available. 28/08/2015 Important clarifications about the financial offer have been given in question/answer n. 23
Заглавие:
Рамков договор относно международно политическо сътрудничество в областта на про...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
09/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
08/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/COSME/2015/006
Рамков договор относно международно политическо сътрудничество в областта на промишлеността и МСП.
EASME желае да сключи рамков договор в „каскаден ред“, включващ 4-та оференти с най-високи резултати, обхващащ сътрудничеството с държави извън ЕС в областите на компетентност на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, включително регулаторно сътрудничество, суровини, пространство/ГНСС, туризъм, обществени поръчки и т.н.Поканата за участие в търг има за цел подбора на изпълнител, способен да предостави брой човекодни за възможности на външен експерт, които ще бъдат използвани, при поискване, с помощта на специфични заявления за услуги. Преди да сключат специфични договори на базата на такива заявления, ще бъдат определени тяхното подробно съдържание и бюджет. Заявленията за услуги ще определят точното естество на работата, която трябва да бъде извършена, т.е. вида анализ, организиране на мероприятия, работни договорености, включително ресурси, които ще бъдат разпределени, точна продължителност, както и формат, който се изисква за изготвяне на доклади и др.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
09/07/2015 00:00
N/A
08/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 159-291559
Поправка
19/08/2015 00:00
2015/S 133-244604
Поправка
14/07/2015 00:00
2015/S 130-238687
Обявление за поръчка
09/07/2015 00:00