Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Администриране и предоставяне на профилактични медицински грижи
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
13/04/2022
Краен срок за получаване на оферти:
10/06/2022
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1660
Администриране и предоставяне на профилактични медицински грижи
Целта е да се избере доставчик на услуги, който да администрира за ЕИБ предоставянето на пълни медицински прегледи (превантивни медицински прегледи) на бенефициентите в здравни заведения в целия Европейски съюз. Доставчикът на услуги ще осигури мрежа от здравни заведения, в които бенефициентите ще могат да се подлагат на хармонизирани и висококачествени профилактични медицински прегледи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Най-добро съотношение качество/цена
5,000,000.00 EUR
5,000,000.00 EUR
85147000
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
85148000
85111200
85100000
Условия за участие
Оферентът трябва да докаже, че е регистриран съгласно националното законодателство, за да упражнява професионалната си дейност.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/04/2022 00:00
10/06/2022 15:00
13/06/2022 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 073-193885
Обявление за поръчка
13/04/2022 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
CFT-1586
Администратор – трета страна (TPA) — управление на исканията за възстановяване н...
Обявление за поръчка