Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване и прилагане на хармонизирани методи за оценка на шума.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
06/06/2012
Краен срок за получаване на оферти:
17/07/2012
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.3/SER/2012/0031
Разработване и прилагане на хармонизирани методи за оценка на шума.
Общата цел на поръчката ще бъде да подпомогне допълнителните стъпки в прилагането на хармонизиран режим за оценка на шума по Директивата относно шума в околната среда (ДШОС). При осъществяването на задачите, изпълнителят трябва да се основе на методологическата рамка CNOSSOS-EU (референтни доклади на JRC, общи методи за оценка на шума в Европа (CNOSSOS-EU) – да бъдат използвани от държавите-членки на ЕС за стратегическо картографиране на шума след приемане, както е посочено в Директива 2002/49/ЕО – април 2012 г.) разработена досега. По-специално:1) структурно проектиране и създаване на набор от стойности за въвеждане на CNOSSOS-EU (сухопътен, железопътен и индустриален шум) по избран свободен формат (база данни, специфичен файлов формат и т.н.);2) прилагане на софтуер на CNOSSOS-EU за цели на тестването (сухопътен, железопътен и индустриален шум) с технологии с отворен код;3) разработване на ръководства относно компетентната употреба на рамката CNOSSOS-EU (сухопътен, железопътен, индустриален шум и шум от въздухоплавателни средства) и създаване на интернет страница, описваща тези ръководства.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
06/06/2012 00:00
N/A
17/07/2012 16:00
31/07/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 106-175996
Обявление за поръчка
06/06/2012 00:00