Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проект „Хоризонт Европа“: Микротекстура на пистите за излитане и кацане
Възлагащ орган:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
08/10/2021
Краен срок за получаване на оферти:
18/01/2022
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2021.HVP.26
Проект „Хоризонт Европа“: Микротекстура на пистите за излитане и кацане
Според годишния преглед на ЕААБ на безопасността за 2021 г. излизането извън границите на пистата за излитане и кацане е един от основните рискове за безопасността за търговския въздушен транспорт (CAT), бизнес авиацията и нетърговските операции със сложни въздухоплавателни средства с моторна тяга (NCC). Понастоящем се наблюдава тенденция на зачестяване на случаите, когато при мокри условия самолетите да не могат да спрат, преди да достигнат до края на пистата за излитане и кацане, и постигната ефективност на спиране е по-лоша от посочената в съответствие със CS 25.109. Резултатът от изследователския проект ще даде възможност на ЕААБ да:— започне нормотворчески процес по преразглеждане на Регламент (ЕС) № 139/2014 по отношение на летищата, за да се установят прагови стойности на микротекстурата, под които дадена писта за излитане и кацане ще се счита за влажна и хлъзгава и ще се изискват действия по поддръжка;— установи ясни критерии за разработването на програма за наблюдение на тенденциите във връзка с настилката на пистите за излитане и кацане; и— прегледа спецификациите за сертифициране относно изграждането на настилката на пистите за излитане и кацане.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
1,500,000.00 EUR
1,500,000.00 EUR
73000000
DEA23
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
08/10/2021 00:00
18/01/2022 11:00
19/01/2022 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 196-506976
Обявление за поръчка
08/10/2021 00:00