Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги по устен превод
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
Дата на публикация в TED:
19/11/2021
Краен срок за получаване на оферти:
10/01/2022
Статус:
Затворена
Информация
CEPOL/PR/OP/2021/005
Осигуряване на услуги по устен превод
Целта на тази процедура по обществена поръчка е да се сключи каскаден рамков договор за предоставяне на „Услуги по устен превод за CEPOL“ за мероприятия (заседания, семинари, обучение и курсове), които се провеждат или онлайн, или в държави-членки на ЕС, или във всяка от бенефициерите на проектите на CEPOL.CEPOL ще изисква квалифицирани преводачи, техници и оборудване за устен превод. Оборудването за устен превод може да включва: кабини за устен превод, озвучителна система, микрофони, слушалки и техник/техници.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
1,270,000.00 EUR
1,270,000.00 EUR
79540000
HU
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/11/2021 00:00
10/01/2022 10:30
11/01/2022 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 225-588477
Обявление за поръчка
19/11/2021 00:00