Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на бизнес консултации и експертни познания, свърз...
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
14/10/2021
Краен срок за получаване на оферти:
29/11/2021
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/2021/OP/597/AH
Рамков договор за предоставяне на бизнес консултации и експертни познания, свързани с EUROSUR
Предметът на поръчката е осигуряването на бизнес консултации и експертни познания, свързани с EUROSUR, както е описано в референтните условия (приложение II).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
6,000,000.00 EUR
6,000,000.00 EUR
79000000
PL911
Условия за участие
Изискване: от оферента се изисква да докаже, че е упълномощен да изпълни поръчката според националното законодателство.Изисквано доказателство: копие на официален документ (търговски регистър, държавен вестник и др.), потвърждаващ, че оферентът вече е установен като признато юридическо лице и е регистриран в съответния професионален или търговски регистър.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/10/2021 00:00
29/11/2021 16:00
30/11/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 218-572786
Поправка
10/11/2021 00:00
2021/S 200-520700
Обявление за поръчка
14/10/2021 00:00