Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по разработване, специализирани услуги, технологични реше...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
29/10/2021
Краен срок за получаване на оферти:
11/01/2022
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2021/907
Предоставяне на услуги по разработване, специализирани услуги, технологични решения, услуги по поддръжка за ИТ софтуер – DSTS 2
Услуги по консултиране/изпълнение за софтуер, системи и разработване на проект.• Обособена позиция 1: ИТ проекти и приложения: изпълнение на нови приложения, основни подобрения и нови версии за съществуващите приложения и дейности по поддръжка на жизнения цикъл на приложения;• Обособена позиция 2: ИТ инфраструктура, операции и сигурност: в областта на ИТ инфраструктурата и операциите, осигуряване на, включително, но без да се ограничава до, системи за съхранение, резервни системи, системи за виртуализация, мрежови и комуникационни системи и системи за подпомагане на функционирането и мисията. В допълнение, в области на ИТ сигурност, допълнителна защита на ИТ инфраструктурата и ежедневните операции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
17600000.00 EUR
72000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/10/2021 00:00
11/01/2022 16:00
12/01/2022 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
ИТ проекти и приложения
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2
ИТ инфраструктура, операции и сигурност
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 242-636646
Поправка
14/12/2021 00:00
2021/S 230-601937
Поправка
26/11/2021 00:00
2021/S 223-585911
Поправка
17/11/2021 00:00
2021/S 211-549092
Обявление за поръчка
29/10/2021 00:00