Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
PE-ITEC-TVDIS14.
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Дата на публикация в TED:
29/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
13/11/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
PE/ITEC-TVDIS14.
PE-ITEC-TVDIS14.
Покана за участие в търг за интегриране на решения, включително доставка на оборудване и предоставяне на свързаните услуги, за инфраструктура и системи за TV разпространение на Европейския парламент.PE/ITEC-TVDIS14 е междуинституционална покана за участие в търг. В допълнение към самия Европейски парламент, произтичащите договори ще се прилагат за следните възлагащи органи:— Европейска комисия,— Европейски икономически и социален комитет,— Комитет на регионите,— Европейски омбудсман,— Европейския надзорен орган по защита на данните.Позоваванията на Европейския парламент в различни части на рамковия договор и в настоящото обявление трябва да се разбират, там, където е уместно, като позовавания на институциите на ЕС, изброени по-горе, или индивидуално или колективно.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
29/08/2015 00:00
06/11/2015 23:59
13/11/2015 12:00
20/11/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 209-378679
Поправка
28/10/2015 00:00
2015/S 174-315834
Поправка
09/09/2015 00:00
2015/S 167-303645
Обявление за поръчка
29/08/2015 00:00