Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мониторинг на ангажимента за обучение в кампанията за строителния сектор.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
08/08/2015
Краен срок за получаване на оферти:
30/09/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
477/PP/GRO/IMA/15/1154.
Мониторинг на ангажимента за обучение в кампанията за строителния сектор.
Като част от Европейския алианс за професионална подготовка (EAfA), Комисията подкрепя организацията на конкретна кампания, насочена към заинтересованите страни от строителния сектор. Тази кампания беше стартирана през март 2015 г. и ще приключи през март 2016 г. и се очаква да донесе 50–60 обещания от строителния сектор.Целта на това проучване е да извърши последващ анализ на степента, до която участниците в тази кампания са изпълнили обещанията, с които са се ангажирали. Изпълнителят трябва да извърши преглед на първоначалните ангажименти, да представи възможно най-точна картина на изпълнените обещания, да посочи примери за добри практики, фактори за успех, както и ограниченията и трудностите, срещани от участниците в инициативата по време на етапа на изпълнение. Докладът трябва да обобщи резултатите от проучването, да определи уроците, научени от инициативата и да формулира препоръки за това как да се подобри схемата на EAfA и стажът в строителството.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
N/A
Условия за участие
вж. спецификациите.
вж. спецификациите.
вж. спецификациите.
вж. спецификациите.
вж. спецификациите.
Важни събития
08/08/2015 00:00
N/A
N/A
N/A
30/09/2015 15:00
01/10/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 152-279500 Обявление за поръчка 08/08/2015 00:00