Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разгръщане на европейския мониторинг на биологичното разнообразие в селскостопан...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
29/10/2021
Краен срок за получаване на оферти:
29/11/2021
Статус:
Затворена
Информация
ENV/2021/OP/0016
Разгръщане на европейския мониторинг на биологичното разнообразие в селскостопанските ландшафти (EMBAL)
Понастоящем липсват надеждни данни по отношение на състоянието на биоразнообразието на земеделските земи в ЕС поради липсата на систематичен мониторинг на място. Целта на тази поръчка е да се проведе полево проучване за внедряване на EMBAL във всички държави от ЕС, с оглед да се покрият пропуските в познанията. Това ще даде възможност за създаване на базова линия в селското стопанство на ниво ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
90700000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/10/2021 00:00
29/11/2021 16:00
01/12/2021 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 211-549115
Обявление за поръчка
29/10/2021 00:00