Данни на покана за участие в търг

Please note that questions submitted between 23.12.2021-09.01.2022 will be answered from the 10.01.2022.
Заглавие:
Поведенчески експеримент със земеделски производители
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
02/12/2021
Краен срок за получаване на оферти:
26/01/2022
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2021/OP/2814
Поведенчески експеримент със земеделски производители
Съвместният изследователски център ще проведе експеримент със земеделските производители, насочен върху синергиите или изместването в тези две доброволни схеми, включени в зелената архитектура на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Експериментът ще обхване няколко държави-членки, като същевременно ще осигури известен географски баланс. За предпочитане е географският обхват да бъде разширен и върху други държави-членки освен вече проучените (Испания, Германия и Полша); обаче може да е интересно да бъде запазена една от тях, за да се позволи сравнение с предишни резултати.Проектирането на контекста на експеримента ще включва констатации относно ползите за околната среда от селскостопанските практики от мета-анализа, извършени от JRC и мобилизиране на експертизата на изследователска мрежа относно икономическите резултати за ОСП (REECAP) за подобряване на стабилността и надеждността на експеримента, като същевременно насърчава партньорствата и разпространението на най-добри практики.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
160000.00 EUR
160000.00 EUR
73110000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
73300000
73110000
73200000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/12/2021 00:00
26/01/2022 16:00
27/01/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 234-615163
Обявление за поръчка
02/12/2021 00:00