Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Телекомуникационни услуги
Възлагащ орган:
European Training Foundation (ETF)
Дата на публикация в TED:
27/10/2021
Краен срок за получаване на оферти:
06/12/2021
Статус:
Затворена
Информация
21ETF24
Телекомуникационни услуги
Телекомуникационни услуги за обекта на ETF в Торино и персонала на ETF, обхващащи интернет услуги и директно маршрутизиране на „Microsoft Teams“ (обособена позиция 1) и мобилни услуги – гласова телефония и данни (обособена позиция 2).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
2
Рамково споразумение
1500000.00 EUR
64200000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/10/2021 00:00
06/12/2021 11:00
07/12/2021 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Интернет услуги и директно маршрутизиране за „Microsoft Teams“
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Партида 2
Мобилни услуги – гласова телефония и данни
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 230-601938
Поправка
26/11/2021 00:00
2021/S 209-545962
Обявление за поръчка
27/10/2021 00:00