Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Покана за участие в търг за предоставянето на услуги за оценяване, оценка на въз...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Дата на публикация в TED:
30/11/2021
Краен срок за получаване на оферти:
10/02/2022
Статус:
Затворена
Информация
EAC/2021/OP/0004
Покана за участие в търг за предоставянето на услуги за оценяване, оценка на въздействието и свързани дейности в областите на...
Открита покана за стартиране на нова процедура за обществена поръчка с оглед сключването на нов рамков договор за услуги с индикативен максимален общ бюджет 12 000 000 EUR за 4-те години на изпълнение, за приемственост на текущия рамков договор, който изтича през октомври 2022 г. Целта на поръчката ще бъде да се предостави подкрепа за оценяването и оценката на въздействието в областите на компетентност на ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ и включително образование и обучение, култура, младежта, спорта, научните изследвания и иновациите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
12000000.00 EUR
12000000.00 EUR
79419000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79419000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/11/2021 00:00
10/02/2022 16:00
14/02/2022 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 232-610076
Обявление за поръчка
30/11/2021 00:00