Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Анализ и създаване на портал за подкрепа за ИКТ и за туристическия бизнес.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
28/06/2012
Краен срок за получаване на оферти:
30/08/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
192/PP/ENT/CIP/12/B/N02S06
Анализ и създаване на портал за подкрепа за ИКТ и за туристическия бизнес.
Общата цел на настоящата покана е да се подобри конкурентоспособността и ефективността на туристическата индустрия посредством използване на нови информационни и комуникационни технологии чрез създаване на комплексно обслужване (портал) за заинтересованите лица в областта на туризма. Порталът ще бъде инструмент от „бизнеса за бизнеса“ (B2B), който ще предоставя информация и актуални ИКТ инструменти за бизнеса за всяко туристическо дружество, за да им оказва съдействие за установяване, управление и популяризиране на туристическия бизнес.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
28/06/2012 00:00
30/08/2012 23:59
30/08/2012 23:59
07/09/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 122-201246
Обявление за поръчка
28/06/2012 00:00