Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на подкрепа за оценката на плановете и изпълнението на Рамковата дир...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
09/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
11/09/2015
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.1/SER/2015/0029.
Осигуряване на подкрепа за оценката на плановете и изпълнението на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията.
Тази поръчка за услуги ще предостави техническа помощ на Комисията при оценката на изпълнението на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията от 28-те държави-членки на ЕС, и по-конкретно при оценката на вторите планове за управление на речни басейни и първите планове за управление на риска от наводнения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
09/07/2015 00:00
N/A
11/09/2015 16:00
23/09/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 130-238698
Обявление за поръчка
09/07/2015 00:00