Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за потвърждаване на картографирането на услугите за упр...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
15/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
03/09/2015
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2015/G.2/0004/OC.
Рамков договор за услуги за потвърждаване на картографирането на услугите за управление на извънредни ситуации на „Коперник“.
Услугите за управление на извънредни ситуации на „Коперник“, като продължение на етапа за начални операции на ГМОСС, са планирани като оперативни услуги, предложени на упълномощени потребители, работещи в областта на управлението на кризисни ситуации в държавите-членки на ЕС, Европейския механизъм за гражданска защита, Генералните дирекции на Комисията (ГД) и участващите изпълнителни агенции и международни организации за хуманитарна помощ.Основната характеристика на EMS се състои в предоставянето, при активиране от упълномощен потребител, на своевременна и прецизна информация, предоставена от сензорни данни на сателитни или въздушни изображения по време на всички етапи на цикъла за управление на извънредни ситуации. Генерираната от услугите информация може да се използва като предоставена от изпълнител (например като данни от цифрови или отпечатани карти) или допълнително комбинирана с други източници на данни (например набори от цифрови характеристики в географската информационна система (ГИС)) за подпомагане на процеса на анализ и вземане на решения от ръководителите в извънредни ситуации.Осъществяването на EMS на „Коперник“ има 4 различни модула:1. Бързо картографиране на EMS:предоставяне на геопространствена информация бързо и при поискване в помощ на дейности при управление на извънредни ситуации незабавно след бедствието;2. Картографиране на EMS при риск и възстановяване:предоставяне на геопространствена информация при поискване в помощ на дейностите по управление при извънредни ситуации по време на етапите на цикъла за управление на извънредни ситуации, които не са свързани с незабавно реагиране. По-специално предоставянето на информацията е свързано с етапите на предотвратяване, готовност и възстановяване;3. потвърждаване на картографирането на EMS:потвърждаване на набор от резултати на услугата, получени от бързото картографиране на EMS на „Коперник“ или услугите за картографиране на EMS на „Коперник“ при риск и възстановяване, и включително външен контрол за качество, потвърждаване на тематичното съдържание на информацията и сравняване на алтернативни източници на информация, свързани с контекста на извънредните...
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
15/07/2015 00:00
03/09/2015 23:59
03/09/2015 23:59
07/09/2015 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 134-246629
Обявление за поръчка
15/07/2015 00:00