Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обучение по лидерски умения и управление
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
29/11/2021
Краен срок за получаване на оферти:
31/01/2022
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1643
Обучение по лидерски умения и управление
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключат многостранни рамкови споразумения (в каскаден ред) за предоставянето на опит в обучението по лидерство и управление за членовете на персонала на ЕИБ. Този опит ще бъде въз основа на нов лидерски модел, който наскоро е одобрен от висшето ръководство на ЕИБ. Следователно той ще замени съществуващите понастоящем програми. Изискваните услуги са разделени на 3 обособени позиции, както следва:— обособена позиция 1: основно обучение по лидерство и управление,— Обособена позиция 2: обучение по разширени лидерски умения и управление,— обособена позиция 3: обучение по лидерски умения за старши ръководители.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
3
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
5,000,000.00 EUR
80500000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/11/2021 00:00
31/01/2022 15:00
01/02/2022 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обучение по основни лидерски умения и управление
Програма „Основни лидерски умения и управление“: услугите, предоставени по тази програма по обучение, са насочени към развиване на компетенции по отношение на управлението на други лица и преминаването им от ролята на специалист до ролята на ръководител на екип.
Партида 2
Обучение по разширени лидерски умения и управление
Обучение по разширени лидерски умения и управление: услугите, предоставени по тази обособена позиция, обхващат обучение, помагащо на ръководителите да се превърнат в лидери.
Партида 3
Обучение по лидерски умения за старши ръководители
Обучение на старши ръководители: услугите, предоставени по тази обособена позиция, обхващат обучение, насочено към развиване на компетенции по водещи системи и сложност, стратегия и визия, както и преход към лидерството.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 250-658610
Поправка
24/12/2021 00:00
2021/S 231-607498
Обявление за поръчка
29/11/2021 00:00