Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Политики относно ефективността на ресурсите за смекчаване на въздействието върху...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
09/06/2012
Краен срок за получаване на оферти:
20/07/2012
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.A.4/ETU/2012/0016
Политики относно ефективността на ресурсите за смекчаване на въздействието върху климата, свързано със земеползването.
Целта на проучването е да препоръча политическа рамка, подходяща за оптимизиране на намаляване на емисиите от парникови газове, свързани със земеползването, и едновременно с това да се увеличи до максимална степен отстраняването на въглерод чрез насърчаване на 4 основни възможности за намаляване на въздействието по последователен и съгласуван начин, като същевременно се предотвратят негативните въздействия от разпространение. Тези 4 възможности включват използването на земя за производство на биомаса за замяна на енергия от изкопаеми източници, замяна на материал/продукт, свързан с продукти от добита дървесина и други биоматериали/биохимикали, и използването на земята по начин, по който се увеличават запасите като цяло от почвения въглерод в земята, подземната и надземната биомаса, и в замърсените/мъртвите органични вещества. Ефективното прилагане на политическата рамка трябва да се предвиди да се състои в периода до 2030 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
09/06/2012 00:00
N/A
12/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
20/07/2012 23:59
31/07/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2012/S 109-180454 Обявление за поръчка 09/06/2012 00:00