Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги на столова, кафетерия и кетъринг и доставка на кафе и други напитки за ме...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
14/07/2015
Краен срок за получаване на оферти:
26/08/2015
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/CORSER/2015/09.
Услуги на столова, кафетерия и кетъринг и доставка на кафе и други напитки за мероприятия.
Целта на тази покана за участие в търг е сключването на рамков договор и концесия за услуги за 1 година + автоматично подновяване до 3 пъти, за максимална продължителност от 4 последователни години, с икономически оператор, който може да предостави следното:А) в седалището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), via Carlo Magno 1/A, Парма:— услуги на столова и кафетерия,— машини за охлаждане на вода (включително бутилки) на етажите и в заседателните зали;Б) в седалищата на ЕОБХ, via Carlo Magno 1/A и/или на Palazzo Ducale, Парма:— кафе и други напитки за заседания,— кетъринг услуги за мероприятия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
14/07/2015 00:00
N/A
26/08/2015 23:59
02/09/2015 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2015/S 133-244605 Обявление за поръчка 14/07/2015 00:00